Nullutslipps-konferanse for politikerne


Hovedutvalget for plan, næring, miljø og samferdsel arrangerte 7. november konferansen «Veien mot nullutslippssamfunnet». Hensikten med konferansen var å bygge kunnskap om innfasing av hydrogen- og nullutslippskjøretøy i regionen, samt å inspirere til handling.
- Akershus har forpliktet seg til å bli et miljøpolitisk foregangsfylke. Dersom vi skal nå målet vårt om å komme ned på halvparten av utslippsnivået fra 1990 innen 2030, er transport et viktig satsingsområde. Hele 80 prosent av dagens klimautslipp er knyttet til transport, understreket hovedutvalgsleder Solveig Schytz i sitt innlegg.