Ny generalsekretær

Siden 2010 har Bjørn Simonsen fungert som Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Nå overtar Kristian E. Vik fra Kunnskapsbyen Lillestrøm vervet.

Siden 2010 har Bjørn Simonsen fungert som Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Nå gis stafettpinnen videre til Kristian E. Vik, som har jobbet med hydrogenrelaterte prosjekter i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Akershus fylkeskommune i samme periode.

-Jeg ser frem til å ta fatt på den spennende jobben som generalsekretær i NHF sier Vik, og legger til at han ser et stort potensiale de kommende årene for nye satsinger. -Det er veldig mange spennende ting som rører seg innen utvikling og realisering av nye nullutslippsløsninger for tiden, både på veitransport og maritime applikasjoner, samtidig som vi ser nye segmenter innen luftfart, skinnegående og stasjonær sektor framover. -Det vil nå bli viktig at vi etablerer et sterkt samarbeid mellom de forskjellige norske miljøene for å ta del i de store forretningsmulighetene de kommende årene, både gjennom de store programmene fra EU og våre nasjonale og regionale interesser, avslutter Vik.

-Det har vært både en utfordrende og givende rolle å ha. Man får virkelig brukt både formelle og personlige egenskaper i et slikt verv, sier Simonsen. Det er viktig både å kunne samarbeide med mange, være en brobygger og samtidig være selvgående - foruten de formelle ansvarsoppgavene er det mye opp til deg selv hva du får utrettet, sier Bjørn, som fra og med fratredelsen som Generalsekretær 1. september begynner som Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt i NEL Hydrogen.
Styret i Norsk Hydrogenforum er fornøyde med valget av ny Generalsekretær, og at Kunnskapsbyen Lillestrøm fortsatt har sekretariatet for foreningen.

-For å bevare kontinuiteten i det gode arbeidet som Bjørn Simonsen har gjort for Norsk Hydrogenforum er det svært gunstig at Kristian Vik takket ja til å overta rollen som generalsekretær. Han kjenner hydrogenmiljøet godt, både i Norge og de andre nordiske landene og har også et stort nettverk. Norsk hydrogenforum går inn i en spennende periode hvor det skjer svært mye internasjonalt og hvor også norske myndigheter begynner å få øynene opp for hydrogen som framtidens energibærer. Alt ligger til rette for at Kristian Vik kan være med å bidra til å at Norsk Hydrogenforum blir den samlende aktøren man trenger for å etablere et velfungerende hydrogen og brenselcellemarked i Norge. På vegne av styret ønsker vi deg velkommen og lykke til! sier Styreleder Vegard Laukhammer.

Vin ønsker Kristian lykke til i vervet som generalsekretær!

Se www.hydrogen.no for mer informasjon om Norsk Hydrogenforum.