Nye eiere og nytt styre

IFE, ZEG Power AS og Hystorsys AS er kommet til som eiere i Hynor Lillestrøm. Det er også valgt nytt styre, med Øystein Ulleberg som styreleder.
Styreleder Øystein Ulleberg - her fotografert under åpningen av Hynor Lillestrøm Innovation Zone i 2013, da han var prosjektleder for etableringen av anlegget.

Hynor Lillestrøm har gjennomført en rettet emisjon og fått inn tre nye eiere i selskapet. Det er IFE, ZEG Power AS og Hystorsys AS. Med dette er brukerne av anlegget sterkere med på eiersiden. De fem selskapene som etablerte Hynor Lillestrøm er fortsatt med som eiere.

Det er også valgt nytt styre i Hynor Lillestrøm. Styret består av Øystein Ulleberg, IFE, som leder, med Bjørg Andresen, ZEG Power og Claus Nerhagen, Akershus Energi som styremedlemmer. Øystein Ulleberg hadde den opprinnelige ideen og designen av Hynor Lillestrøms anlegg. Han var prosjektleder for HyNor Lillestrøm prosjektet, som ble avsluttet 31. desember 2013. Nå er han altså styreleder, og blir således sentral i den videre utvikling og drift av anlegget.

Hynor Lillestrøms FoU-anlegg ble åpnet i mai 2013, og demonstrerer norsk teknologi for blant annet produksjon og komprimering av hydrogen. Infrastruktur og tekniske tjenester (elektrisk, automasjon, ventilasjon og gass) er designet som et stort hydrogenlaboratorium, og bygget som et småskala industrianlegg. Eiernes ambisjoner for Hynor Lillestrøm er klar: anlegget skal utvikles til et internasjonalt teknologisenter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport og distribuert fornybar energiproduksjon. Nasjonale og internasjonale prosjekter for test og demonstrasjon av relevant teknologi skal benytte anlegget.