Nye EU-prosjekter vurderes

Den siste utlysningen i FCH JU er nå ute, med mulighet for å delta i nye prosjekter. I den anledning ble det arrangert koordineringsmøte hos Hynor Lillestrøm 11. februar
FCH-JU står for Fuel Cell and Hydrogen - Joint Undertaking, og er EUs store satsning på hydrogen- og brenselcelleteknologi. Øystein Ulleberg, IFE, er prosjektleder for Hynor Lillestrøm, og leder også et nettverksprosjekt som har som mål å posisjonere norske FoU- og industriaktører inn mot FCH-JU og tilsvarende framtidige programmer i EU. Dette gjøres som en del av IFEs medlemskap i N.ERGHY.

IFE samlet norske hydrogenaktører fra forskning og industri til et koordinerings- og strategimøte i Akershus EnergiPark for å diskutere strategi, tematiske satsninger og potensielle FoU og demonstrasjonsprosjekter vis-à-vis FCH-JU.

Hynor Lillestrøm ønsker å legge til rette for test og demonstrasjon av relevant teknologi i sitt anlegg, og hilser alle slike initiativ velkommen. Så gjenstår det å se om norske aktører kommer med i nye EU-prosjekter - og om noe av aktiviteten vil skje i Hynor Lillestrøms anlegg!