OED på besøk

IFE hadde nylig besøk av representanter fra Olje- og energidepartementet. Deler av besøket ble lagt til Hynor Lillestrøms anlegg i Akershus EnergiPark.
Øystein Ulleberg fortalte om Hynor Lillestrøm og viste rundt på anlegget. På bildet ser vi Ulleberg orienterer de besøkende om SESMR-reformeren fra IFE som nå installeres i FoU-bygget i energiparken. Representantene fra departementet ble naturligvis transportert i hydrogenbiler mellom IFE og energiparken.

Begge foto: Bjørn Simonsen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.