Overtakelse fra H2 Logic

Hynor Lillestrøm AS overtok 26. april hydrogenstasjonen formelt fra H2 Logic A/S. Dette er en milepææl for vårt prosjekt, sier prosjektleder Øystein Ulleberg.

På bildet, fra venstre: Daglig leder i Hynor Lillestrøm, Jan C. Gjerløw, prosjektleder H2 Logic, Eddy Nupoort, og prosjektleder Hynor Lillestrøm, Øystein Ulleberg.

Med dette er første fase i installasjon og igangkjøring av Hynor Lillestrøm ferdig. Stasjonen kan produsere hydrogen fra elektrolyse. Produksjonen av hydrogen fra deponigass settes i gang til høsten. Nå gjenstår bare utearbeider og ferdigstilling av bygget før den offisielle åpningen kan gjennomføres.

Hynor Lillestrøm er godt fornøyd med samarbeidet med H2 Logic. De har vist seg som en profesjonell leverandør, med god kompetanse. Dette lover godt for videre samarbeid mellom selskapene!.