Planlegger hydrogen-laboratorium

Hynor Lillestrøm planlegger å etablere et hydrogenlaboratorium i Akershus EnergiPark. Det samarbeides med Akershus Energi, videregående skoler og UNIK om å etablere fasilitetene.

Hynor Lillestrøm har som en av sine målsettinger å drive informasjonsvirksomhet og kompetanseutvikling. Akershus EnergiPark tilbyr flotte lokaliteter for dette, blant annet med servicebygget som inneholder auditorium og kantine. I tillegg har man etablert et FoU-bygg. Her leier Hynor Lillestrøm halve bygget til sin virksomhet, mens den andre halvdelen er tiltenkt FoU-prosjekter, bedrifter eller andre relevante tiltak.

- Som en del av arbeidet i prosjektene OBS! Hydrogen og Interreg Next Move, planlegger Hynor Lillestrøm nå å etablere laboratoriefasiliteter i FoU-bygget, forteller daglig leder Jan Carsten Gjerløw. Det er etablert et samarbeid med Akershus Energi, videregående skoler og UNIK (Universitetssenteret på Kjeller). Tanken er at laboratoriet skal kunne brukes av studenter ved UNIK og andre universitet / høgskoler, lærere i videregående skole og eventuelt grunnskole, samt elever med fordypning i fysikk og kjemi på videregående skoler.

Næringslivet er også en målgruppe som er aktuell. - I tiden framover vil stadig flere grupper ha behov for å tilegne seg kunnskap om hydrogen. Det gjelder bilforhandlere, industrirørleggere, elektrikere og andre som vil få befatning med hydrogen. og brenselcellesystemer, forteller Gjerløw. Utover dette ønsker Hynor Lillestrøm å bruke utstyret til demonstrasjoner for øvrige besøkende. - En demonstrasjon av prinsippene forklarer bedre enn ord hvordan hydrogen kan produseres og brukes.

Nylig var representanter fra Hynor Lillestrøm, UNIK og Lillestrøm vgs på besøk til Heliocentris i Berlin som produserer en rekke ulike produkter for formidling av kunnskap om hydrogen. I løpet av høsten vil Hynor Lillestrøm arbeide videre med planene for realisering av hydrogenlaboratoriet.