Regional Power for Clean Transport

30. og 31. oktober avholdes den internasjonale konferansen «Regional Power for Clean Transport» i Oslo. Akershus fylkeskommune og HyER er arrangører.
94 prosent av Europas transportsektor bruker i dag fossilt brennstoff. Behovet for å introdusere alternative drivstoff på det europeiske markedet er med andre ord kritisk, og dette er bakgrunnen for at EU-strategien «Clean Power for transport: A European alternative fuels strategy» nå er under behandling i Europaparlamentet.

Internasjonalt anerkjente foredragsholdere
Akershus har utmerket seg internasjonalt med tidlige innfasing av hydrogendrivstoff. Akershus fylkeskommune har som ambisjon å være et miljøpolitisk foregangsfylke, og sammen med HyER, organisasjonen for elektromobilitet og hydrogen i den europeiske regionen, ønsker vi å sette temaet grønn transport på den europeiske dagsordenen.

En rekke internasjonalt anerkjente politikere, forskere og representanter fra industrien vil delta. Blant dem er representanter fra EU-kommisjonen, Europaparlamentet, Mercedes-Benz Daimler, Toyota, Hyundai, AGA-Linde, Air Liquid og Nordic Energy Research, samt de europeiske regionene Rotterdam, Amsterdam, Nordrhein-Westfalen og selvfølgelig Akershus.

Som en del av konferansen arrangeres også besøk til Hynor Lillestrøm (hydrogen), Romerike Biogassanlegg på Esval Miljøpar (Biogass) og til Asker kommune (elbil).

Regional Power for Clean Transport finner sted på Galleriet i Oslo og Radisson Blu Plaza Hotel 30.-31. oktober 2013.