Researchers Night med hydrogen

Hynor Lillestrøm deltok på Researchers Night som ble arrangert av Kunnskapsbyen Lillestrøm 28. september. Informasjon om hydrogen og prøvekjøring av hydrogenbiler sto på programmet!
Hynor Lillestrøm deltok Researchers Night (RN) sammen med HyNor, Norsk Hydrogenforum, HYOP og Kunnskapsbyen Lillestrøm med Interreg-prosjektet Next Move. Vi kunne blant annet tilby deltakerne prøvekjøring med hydrogenbiler - Mercedes B-klasse F-cell og Think City H2EV. Det er ikke mange muligheter man har for å kjøre hydrogenbil, og mange benyttet seg av muligheten. Reaksjonene var udelt positive, og blant de oftest stilte spørsmålene var "når kan jeg kjøpe en slik bil"? Svaret er at masseproduksjonen av hydrogenbiler fra de store produsentene som Mercedes, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai etc vil skje fra 2015. Altså ikke så lenge å vente for de som gjerne vil ha en elektrisk bil som kan kjøre over 500 km og fylles på 5 minutter :).
Researchers Night (RN) er et EU-tiltak som skal bidra til å minske avstanden mellom forskerne og allmennheten. Det skal skje gjennom å synliggjøre den viktige rollen forskere har i samfunnet, og å vise publikum forskningens relevans for dagliglivet. Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte RN for første gang i 2010 med stor suksess, og har gjentatt dette både i 2011 og i år. KLs mål er å:
  • Minske avstanden mellom forskere og befolkningen
  • Vise fram forskningens betydning for samfunnet, med basis i Kjeller-miljøet
  • Markedsføre forskning som en attraktiv karrierevei for nye generasjoner
  • Synliggjøre Kunnskapsbyens Hus som en møteplass for forskning, næringsliv og innbyggere
  • Bidra til å styrke regionens stolthet over å være et kunnskapssamfunn
Over 200 personer besøkte årets Researchers Night i Lillestrøm, som ble en stor suksess. Du kan lese mer om arrangementet på Kunnskapsbyen Lillestrøms nettsider.