Solcellene er på plass!

Solcellene er på plass på taket av Hynor Lillestrøms produksjonbygg i Akershus EnergiPark. Ca 100 m2 solceller skal gi strøm til utstyr og brukes i nye utviklingsprosjekter!

Det er svenske Netpower Labs AB som leverer anlegget, med en underentreprise fra Nordic Solar AB. Kontakten med svenske leverandører er blant annet muliggjort gjennom Interreg-prosjektet FEM og det gode samarbeidet med Glava Energy Canter i Arvika, som er et kompetansesenter på solenergi.

Taket på produksjonsbygget er perfekt til formålet, med 45 graders vinkel og sørvendt. Samarbeidet med Glava Energy Center har ledet til et teknisk samarbeid mellom IFE og Net Power Labs AB på likestrømbaserte UPS-systemer. Vi ønsker å styrke samarbeidet mot Sverige på dette området, slik at IFE og NetPower Labs blant annet kan videreutvikle et nytt UPS-konsept basert på solceller, brenselceller og batterier. De tekniske installasjonene i FoU-bygget ved Akershus EnergiPark vil ha stor demonstrasjonsverdi, og vil også kunne benyttes i diverse forskningsrelaterte arbeider.

Dette er en del av Hynor Lillestrøms ambisjon om å bruke anlegget til test og demonstrasjon av ny teknologi og nye løsninger. På den måten ønsker vi å bidra til at det på sikt skapes nye arbeidsplasser innen fornybar energi i Norge.