Solcellene monteres!

Solcellene blir nå montert på taket av produksjonbygget i Akershus EnergiPark. Ca 100 m2 solceller skal gi strøm til Hynor Lillestrøms utstyr og brukes i nye utviklingsprosjekter!
Det er svenske Netpower Labs AB som leverer anlegget, med en underentreprise fra Nordic Solar AB. Kontakten med svenske leverandører er blant annet muliggjort gjennom samarbeidet med Glava Energy Canter i Arvika, som er et kompetansesenter på solenergi. Taket på produksjonsbygget er perfekt til formålet, med 45 graders vinkel og sørvendt.

Hynor Lillestrøm etablerer et lokalt mini-grid, og vil bruke strømmen fra anlegget til eget utstyr. Vi ønsker også å samarbeide med andre aktører om bruken av denne delen av anlegget til FoU-prosjekter knyttet til sol, brenselceller, kraftelektronikk eller annet som er relevant i sammenhengen.

Det kommer mer informasjon om anlegget og bruken av det her på nettsidene senere.