Solfangeranlegget er åpnet

20. juni åpnet Akershus Energi sitt imponerende solfangeranlegg i Akershus EnergiPark. Ca 12.000 kvadratmeter solfangere skal gi 4 GWh varme pr år.
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad og konsernsjef Jørn Myhrer ved åpningen av anlegget. Foto: Akershus fylkeskommune.

Solfangerne er koblet sammen i rekker på 10-15 paneler. De er laget av mørke metallplater som er påmontert rør av kobber, og når solen varmer opp vannet i kobberrørene, overføres varmen til en fjernvarmesentral. Derfra distribueres varmen ut til kundene; innbyggerne i Lillestrøm og omegn.

Direktør for forretningsutvikling i Akershus EnergiPark, Per Arne Karlsen, forteller at solfangeranlegget dekker en vesentlig del av det lokale energibehovet. - I de mest solrike månedene fra mai til august dekker anlegget rundt 80 prosent av energibehovet i Lillestrøm og omegn. Solfangeranlegget er imidlertid først og fremst et supplement til de andre fornybare energiformene som produseres i Akershus Energipark, sier Karlsen.

Hynor Lillestrøm gratulerer Akershus Energi med et flott anlegg som bidrar sterkt til å gjøre Akershus EnergiPark til et svært innovativt og fremtidsrettet anlegg for energiproduksjon!

Les mer om anlegget på Akershus Energis nettsider, og mer om åpningen på Akershus fylkeskommunes nettsider.