Transnovas Fagråd på besøk

Transnovas Fagråd besøkte i juni Hynor Lillestrøm og Akershus EnergiPark. Transnova er en viktig finansiør og samarbeidspartner for Hynor Lillestrøm. Fagrådet fikk blant annet en orientering om Hynor Lillestrøms prosjekt, og om fasilitetene i Akershus EnergiPark.
Fagrådet bistår Transnovas administrasjon med vurdering av søknader om økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til lavere CO2-utslipp i transportsektoren. Fagrådet er sammensatt av representanter fra ulike organisasjoner og fra virkemiddelapparatet.

Daglig leder Jan Carsten Gjerløw og prosjektleder Øystein Ulleberg, orienterte Transnovas administrasjon og Fagråd om Hynor Lillestrøms planer for anlegget og virksomhet for øvrig knyttet til det å ta i bruk hydrogen som drivstoff for å redusere klimautslippene fra transportsektoren. Per Arne Karlsen redegjorde for Akershus EnergiPark , og hvordan anlegget i tillegg til å levere fjernvarme også skal være en leverandør av kunnskap og kompetanse gjennom samhandling med forskning, utdanning og næringsliv.

Transnova er medfinansiør til Hynor Lillestrøm, og er for øvrig en svært viktig aktør for arbeidet med å ta i bruk hydrogen til transport i Norge. Du kan lese mer om Transnova på deres nettsider.