Venstre på besøk

Venstres leder Trine Skei Grande og partiets to toppkandidater i Akershus besøkte nylig Akershus Energipark og Hynor Lillestrøm.
Det var Kunnskapsbyen Liillestrøm og OREEC som sto for arrangementet i Akershus EnergiPark. Besøket startet med et seminar hvor Akershus Energi, IFE og Kjeller Innovasjon fikk anledning til å fortelle om hva som begrenser virksomheten i dag og hva de ønsker seg av politikerne. Skei Grande fortalte så om hva Venstre ønsker å gjøre for å styrke forskning og verdiskaping. Hun ønsket blant annet å øke bevilgningene til forskning betraktelig og styrke grunnfinansieringen til forskningsinstituttene. Hun var spesielt opptatt av den forskningen som kunne omsettes til produkter og tjenester som næringslivet kan lage forretning av.

- Med den sterke oljeøkonomien vi har er det viktig å ikke glemme annen forskning og utvikling. Vi ser at hele Europa satser tungt på fornybar energi og vi i Norge er nødt til å satse nå på det som skal finansiere velferdssamfunnet når oljen får en mindre rolle, sa Skei Grande i sitt foredrag.

Etter seminaret var det omvisning i anlegget. Skei Grande, Abid Raja og Siri Engesæth fikk blant annet se på solfangeranlegget i Akershus Energipark, før de besøkte Hynor Lillestrøms anlegg. Her fikk de en kort omvisning og presentasjon av prosjektleder Øystein Ulleberg, og de fikk selv fylle en Mercedes F-Cell hydrogenbil. Venstres toppkandidater var svært interessert i virksomheten.

Raja og Skei Grande ble kjørt i hydrogenbilen av HYOPs direktør Ulf Hafseld fra Lillestrøm jernbanestasjon til energiparken, og Hafseld var også politikernes sjåfør på ferden videre til Asker og Ås. De fikk altså god tid til å teste brenselcellebilen, og høre mer om hvorfor hydrogen er en viktig brikke i fremtidens transport- og energisystem!

Daglig leder Jan Carsten Gjerløw ønsker Trine Skei Grande og Abid Raja velkommen til Hynor Lillestrøm, her sammen med daglig leder Ulf Hafseld i HYOP.
Daglig leder Jan Carsten Gjerløw ønsker Trine Skei Grande og Abid Raja velkommen til Hynor Lillestrøm, her sammen med daglig leder Ulf Hafseld i HYOP.
Abid Raja, Trine Skei Grande og venstres varaordfører i Skedsmo kommune, Boye Bjerkholt sammen med direktør i OREEC, Eva Næss Karlsen.
Abid Raja, Trine Skei Grande og venstres varaordfører i Skedsmo kommune, Boye Bjerkholt sammen med direktør i OREEC, Eva Næss Karlsen.
Abid Raja, Trine Skei Grande og Siri Engesæth var godt fornøyd med å kjøre hydrogenbil. Dagens sjåfør var daglig leder i HYOP, Ulf Hafseld.
Abid Raja, Trine Skei Grande og Siri Engesæth var godt fornøyd med å kjøre hydrogenbil. Dagens sjåfør var daglig leder i HYOP, Ulf Hafseld.
Prosjektleder Øystein Ulleberg forteller om Hynor Lillestrøms anlegg for produksjon av hydrogen fra deponigass, og komprimering av hydrogen ved bruk av metallhydrider. Venstres toppkandidater er interessert publikum!
Prosjektleder Øystein Ulleberg forteller om Hynor Lillestrøms anlegg for produksjon av hydrogen fra deponigass, og komprimering av hydrogen ved bruk av metallhydrider. Venstres toppkandidater er interessert publikum!