Om Hynor Lillestrøm AS

Hynor Lillestrøm AS har etablert et anlegg for hydrogen produksjon og en fyllestasjon for hydrogenbiler i Lillestrøm. Selskapets ambisjon er å være en av Norges viktigste pådrivere for utvikling og bruk av hydrogen som klimavennlig drivstoff. På denne måten vil vi bidra til at lokale, regionale og nasjonale klimamål nås.

Hynor Lillestrøm AS ble etablert i desember 2009. Selskapet har følgende hovedmål:
1. Etablere og drifte anlegget for hydrogenproduksjon med fyllestasjon.
2. Tilrettelegge for bruk av anlegget som testsenter.
3.Tilrettelegge for tekniske besøk og opplæringsformål

Hynor Lillestrøm AS er en inkubatorbedrift i Kjellers Innovasjons inkubator, og har kontor i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller. Anlegget er lokalisert i Akershus EnergiPark ved Åråsen i Lillestrøm.