Finansiører

Gjennomføring av prosjektet HyNor Lillestrøm ville ikke vært mulig uten stor velvilje fra våre finansiører. Foruten eiere og samarbeidspartnere bidrar følgende aktører med finansiering til prosjektet:

Norges forskningsråd, gjennom RENERGI-programmet (Fremtidens rene energisystem).