Leverandører

Hynor Lillestrøm AS gjennomfører prosjektet HyNor Lillestrøm, der vi etablerer et anlegg for produksjon og fyllestasjon for hydrogen. Sentrale leverandører i prosjektet er:

Institutt for energiteknikk - leverandør av teknologi for reformering av biogass, samt engineering og systemintegrasjon etc.
HYSTORSYS AS - leverandør av metallhydridkompressor, spin-off bedrift fra IFE.
Scandpower AS - leverandør av tjenester for sikkerhet og risikoanalyser
H2 Logic A/S - leverandør av elektrolysør og stasjonsmodul