Partnere

Hynor Lillestrøm AS gjennomfører prosjektet HyNor Lillestrøm, der vi etablerer et anlegg for produksjon og fyllestasjon for hydrogen. Prosjektet gjennomføre med en rekke samarbeidspartnere, deriblant følgende:

Institutt for energiteknikk - internasjonalt ledende forskningsinstitutt innen fornybar energi teknologi.
Akershus Energi AS - eier av Akershus Energipark og FoU-bygget, pådriver for utvikling av fornybar energi.
Kunnskapsbyen Lillestrøm - arbeider for samarbeid og næringsutvikling i Lillestrømregionen.
Kjeller Innovasjon AS - innovasjonsselskap som bringer forskningsresultater og nyskapende idéer ut i markedet.
Skedsmo kommune - pådriver for økt bruk av fornybar energi og næringsutvikling knyttet til FoU-miljøet i Lillestrømregionen.
HYSTORSYS AS - leverandør av metallhydridkompressor, spin-off bedrift fra IFE.
Scandpower AS - leverandør av tjenester for sikkerhet og risikoanalyser
Forsvarets forskningsinstitutt - samarbeidspartner i prosjektet, arbeider med brenselceller
Akershus fylkeskommune - samarbeidspartner og finansiør, pådriver for bruk av fornybar energi innen transport