undefined

Styret i Hynor Lillestrøm:

Øystein Ulleberg, Institutt for energiteknikk, styreleder
Claus Nerhagen, Akershus Energi AS
Bjørg Andresen, Institutt for energiteknikk,

Styreleder Øystein Ulleberg, IFE