Deponigass

Gassen som benyttes til hydrogenproduksjon kommer fra Berger avfallsdeponi i Skedsmo kommune, levert av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). Gassen føres i rør fra deponiet til Akershus EnergiPark, der den i hovedsak skal benyttes som grunnlast i Akershus Energi sitt fjernvarmeanlegg. En liten andel av gassen skal benyttes av Hynor Lillestrøm AS til hydrogenproduksjon.

Utfordringen i å benytte deponigass er at denne kan være relativt forurenset. En typisk deponigass inneholder ca 50% metan (CH4), 30-40% CO2, og 10-15% nitrogen (N2) som hovedkomponenter, men inneholder også hydrogensulfid (H2S) og andre giftige komponenter. For å kunne benytte metanet som råstoff til hydrogenproduksjon, må derfor biogassen renses. Et eget oppgraderingsanlegg er anskaffet fra det nederlandske selskapet HyGear for dette formålet.