Elektrolysør

Elektrolysøren som Hynor Lillestrøm benytter er en alkalisk elektrolysør med kapasitet på 10,66 Nm3/h. Elektrolysøren leveres av H2 Logic A/S i Danmark. Elektrolysøren har et utgangstrykk på 12 bar. Som en del av elektrolyseanlegget leveres også et vannbehandlingssystem for å sikre at elektrolysøren får tilstrekkelig rent vann.