Lokalisering

Hynor Lillestrøm AS er lokalisert i Akershus EnergiPark i Lillestrøm, en av Nordens mest innovative energiparker. Hynor Lillestrøm leier halvparten av FoU-bygget i AEP. FoU-bygget er etablert for å bidra til innovasjon og kommersialisering innen fornybar energi. Akershus Energi og Campus Kjeller AS samarbeider om utnyttelsen av resten av FoU-bygget.

I Hynor Lillestrøm AS har vi også en ambisjon om at andre selskaper også skal kunne bruke vår infrastruktur til å teste og demonstrere sin teknologi. På den måten vil vi bidra til grønn næringsutvikling. Kontakt oss dersom du vil ha informasjon om dine muligheter for å benytte infrastrukturen.

Hynor Lillestrøm benytter også Servicebygget i Akershus EnergiPark. Her tar vi i mot besøkende, og benytte auditoriet til å informere om vårt anlegg og gi elever kunnskap om produksjon og bruk av hydrogen.

Nedenfor vises en prinsippskisse for Akershus EnergiPark, med de ulike elementene som inngår i parken.

Anleggets adresse: Rolf Olsens vei 50, 2007 Kjeller