Metallhydridkomporessor

Et av de unike elementene i Hynor Lillestrøms anlegg er demonstrasjon av kompresjon av hydrogen ved bruk av metallhydrider. HYSTORSYS AS er leverandør av HYScomp 10, som vil komprimere opp hydrogen fra et trykk på 12 bar til 200 bar. Kompressoren vil gjøre bruk av spillvarme fra reformerprosessen. Kompressoren integreres med Hynor Lillestrøms øvrige produksjonsanlegg, og kan komprimere gass både fra reformer og elektrolysør.