Reformer

Det skal benyttes en såkalt Sorption Enhanced Steam Methane Reformer (SE-SMR). I denne vil en høytemperatur CO2 absorbent sammen med en reformeringskatalysator sirkulere mellom en reformer og en regenerator. Resultatet er at det produseres hydrogen og nærmest ren CO2. Teknologien er utviklet av Institutt for energiteknikk.