Stasjonsanlegg

Stasjonsanlegget leveres av H2 Logic A/S. Anlegget består blant annet av buffertank, kompressor, lagertanker og dispenser. Det benyttes en dispenser for 700 bars biler. For å oppnå dette trykket ut på dispenseren komprimeres hydrogenet opp til 850 bar i to trinn; først til 200 bra og deretter til 850 bar. Det benyttes lagertanker fra Raufoss Fuel Systems.